Outsourcing

  • Bezpečnosť práce

  • Životné prostredie

  • Ochrana pred požiarmi

  • Revízie tech. zariadení

Sme jedna z najväčších firiem v odbore

1700+

Aktívnych
Klientov

Ako skupina CIVOP dávame dôraz na skutočne dlhodobú spoluprácu, s väčšinou klientov sme roky a dnes už aj niekoľko desaťročí.

335 tis.

Špeciálne
Poistenie

Garantujeme poistenie na škodu vo výške 335 000 € na prípadné pokuty štátneho dozoru.

90+

Kmeňových
Pracovníkov

Ako skupina CIVOP sme počas rokov vybudovali unikátny expertný tým s viac ako 90 vlastnými kmeňovými pracovníkmi.

Obsluhujeme 7000
pracovísk klientov
v ČR a SK

Pôsobíme po celom území SR a ČR, kde poskytujeme jednotný štandard kvality s regionálnym prístupom a rýchlou reakciou v prípade akýchkoľvek problémov.

ISO

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

E-learning
a ďalšie E-služby

Všetky základné školenia pohodlne od Vášho PC aj v anglickej verzii. Ďalej máte dodávku služieb, dokumentácie, prehľady návštev, manažérske reporty atď. v prehľadnej klientskej e-aplikácii, opäť pohodlne od Vášho PC.

Bezpečnost práce Civop slider_administrativa.png Bezpečnost práce Civop slider_doprava.png Bezpečnost práce Civop slider_lekarstvi.png Bezpečnost práce Civop slider_obchodni_retezce.png Bezpečnost práce Civop slider_stavebnictvi.png Bezpečnost práce Civop slider_telekomunikace.png Bezpečnost práce Civop slider_vyroba.png
prouzek_na_obrazek

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá má predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok.

Podrobnosti

Bezpečnosť
práce

Ochrana pred požiarmi (OPP) je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá ma predchádzať ohrozeniu alebo poškodeniu ľudského zdravia v pracovnom procese a chrániť firemný majetok.

Podrobnosti

Ochrana pred
požiarmi

Ochrana Životného prostredia (ŽP) je súhrn opatrení stanovených legislatívou a zamestnávateľom, ktorá má predchádzať znečisteniu či poškodeniu životného prostredia a celkovej ochrane a zodpovednému prístupu vo využívaní prírodných zdrojov.

Podrobnosti

Životné
prostredie

V rámci komplexného systému BOZP a OPP CIVOP Systém® pre Vás zaistíme odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení podľa Vašich požiadaviek.

Podrobnosti

Revízie a kontroly
technických zariadení

Výkon činností koordinátora BOZP na stavenisku pri príprave i realizácii stavby vychádza z legislatívnych podmienok.

Podrobnosti

Koordinátor
BOZP

Jednou z najvýznamnejších súčastí poskytovania služieb BOZP a OPP spoločností CIVOP s.r.o. je škála uskutočňovaných školení, od špeciálnych seminárov a prezentácii pre špeciálne profesie; cez vstupné i periodické školenia BOZP, OPP a ŽP, ktoré sú stanovené právnymi predpismi.

Podrobnosti

Školenia

Jedná sa o zaistenie činností pracovnej zdravotnej služby, ktorá vychádza z požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva.

Podrobnosti

Pracovná zdravotná služba

.

E-learning

Školenia bezpečnosti
práce, požiarnej ochrany
a vodičov referentov.

Referencie

Poskytujeme služby pre viac ako 1700 klientov na viac ako 7000 pracoviskách.

Zistite stav BOZP a OPP u Vás vo firme

On-line test BOZP a OPP