Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) technických zariadení

V rámci komplexného systému BOZP a OPP CIVOP Systém® pre Vás zaistíme odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení podľa Vašich požiadaviek.

Systém odborných prehliadok a odborných skúšok

Systém je možno postaviť na mieru podľa Vašich potrieb z nasledujúcich častí, ktoré je možné dodať ako samostatnou službu ako kompletné zaistenie alebo vytvorenie zoznamu zariadení podliehajúcich odborným prehliadkam a odborným skúškam vo forme databázy (typ zariadenia, termíny, nedostatky, optický archív protokolov atď.) vrátane správy (sledovanie termínov atď.)

 1. 1. Zaistenie a organizácia odborných prehliadok a odborných skúšok u všetkých zariadení
 2. 2. Zaistenie odstránenia zistených nedostatkov (opravy zariadení atď.)
 3. 3. Zhotovenie klientskeho Webu, kde nájdete všetky aktuálne informácie (dtb. odborných prehliadok a odborných skúšok, termínov, archív protokolov, zistené nedostatky a status ich riešenia atď.)

Preberieme kompletnú prevádzkovú a právnu zodpovednosť za Vaše odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení!

V oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení vykonávame:

Kontroly požiarnotechnických zariadení

 • kontrola hasiacich prístrojov
 • kontrola hydrantov
 • kontrola suchovodov
 • kontrola požiarnych uzáverov
 • kontrola požiarnych klapiek
 • kontrola požiarnych upchávok

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zařízení

 • revízie elektroinstalace
 • revízie osvětlení
 • revízie hromosvodů
 • revízie elektrických spotřebičů
 • revízie ručního elektrického nářadí
 • revízie strojů
 • revízie trafostanice

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

 • revízie plynovodů
 • revízie  kotlů
 • kotlov a kotolní
 • kontrola detektorov úniku plynu
 • servisné prehliadky kotlov

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

 • inšpekčné prehliadky a kontrola žeriavov a ďalších zdvíhacích zariadení

Čistenie a kontrola komínov

 • kontrola a čistenie komínov
 • kontrola spalinových ciest

Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob stabilných

 • prevádzková kontrola tlakových nádob
 • skúška tesnosti tlakových nádob
 • skúška tesnosti tlakových nádob
 • tlaková skúška tlakových nádob

Kontroly EPS, EZS

 • kontrola prevádzkyschopnosti a funkčná skúška EPS
 • kontrola prevádzkyschopnosti EZS

Kontroly podľa BOZP

 • kontroly regálov
 • kontroly rebríkov

Ďalšie súvisiace služby

 • dodávka a montáž hasiacich prístrojov
 • oprava nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a odborných skúškach
 • spracovanie dokumentácie pre prevádzku technických zariadení podľa platnej legislatívy



Uvedené služby poskytujeme na základe jednorazových objednávok, alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb BOZP a OPP.