Referencie

Poskytujeme služby pre takmer 2 200 klientov na viac ako 15 000 pracoviskách v Čechách i na Slovensku.

Medzi vybrané firmy, u ktorých skupina CIVOP zaviedla a spravuje komplexný systém BOZP a OPP, ŽP patrí napríklad: