Referencie

Poskytujeme služby pre viac ako 1700 klientov na viac ako 7000 pracoviskách.

Medzi firmy, u ktorých firma CIVOP SLOVAKIA s.r.o. zaviedla a spravuje komplexný systém BOZP a OPP, patrí napríklad: